Startuje Vítej v Česku – adaptační program pro ukrajinské děti

02.06.2022

Yourchance o.p.s. v těchto dnech spouští projekt Vítej v Česku. Ten se dotkne více jak 8 000 ukrajinských dětí, které se kvůli válečnému dění doma ocitly v České republice. Adaptační program je pro ně připraven na období června až srpna napříč celou ČR. Cílem je seznámit děti s českou zemí, jejími zvyklostmi, kulturou, reáliemi, způsobem života i jejími krásami. Program bude dále rozvíjet komunikační schopnosti v českém jazyce a podnikavé kompetence. Projekt Vítej v Česku realizuje yourchance o. p. s. s finanční podporou MŠMT a ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny a Nakladatelstvím GRADA a EKOTECHNIK Czech. Vše o projektu na webu Vítej v Česku.

Není nám lhostejná situace ukrajinských válečných uprchlíků, a proto vznikl podnět k realizaci adaptačního programu s řadou integračních aktivit Vítej v Česku. "Při jeho přípravě jsme vycházely z mnohaletých zkušeností s integrací mladých dospělých opouštějících systém náhradní rodinné výchovy, z realizace projektů rozvoje zdravých finančních návyků a podnikavých kompetencí napříč věkovými kategoriemi i skupinami z různého sociálně obtížného prostředí. Navíc máme zkušenosti z posledních let, kdy jsme úspěšně sdíleli naše know-how s organizacemi na Ukrajině (v Charkově), v Itálii a v Indonésii," říká k myšlence projektu Jana Merunová, ředitelka yourchance o.p.s., lídr a iniciátorka projektu Vítej v Česku.

Vítej v Česku odstartuje 13. června adaptačním programem pro děti a mládež ve věkových kategoriích 6–15 let. Úvodní modul je v rozsahu 20 hodin týdně. Návazné moduly budou sestavovány podle potřeb konkrétních skupin. Programy probíhají pro účastníky zdarma. Forma výuky je interaktivní a tandemová, tedy za paralelní účasti českého a ukrajinského lektora. V další etapě půjde o adaptační programy pro dospělé v kategoriích 16-26 let a 27+.

Aktuálně přijímá projekt Vítej v Česku ukrajinské děti do adaptačních skupin a české lektory. Více zde www.vitejvcesku.cz/pro-skupiny/.

Kontakt pro česká média: Jana Merunková, ředitelka, +420 602 549 310, jana@yourchance.cz

yourchance o.p.s. prosazuje potřebné změny v oblasti výuky finanční gramotnosti projektem Finanční gramotnost do škol, v principech podnikání a rozvoji podnikavosti žáků základních a středních škol. Podporujeme učitele ve výuce finanční gramotnosti, aby školy opouštěla mladá generace s pevně zakotvenými principy zdravého finančního rozhodování, a připravuje pro ně i metodickou podporu. Další důležitou oblastí, na kterou zaměřuje yourchance svou pozornost projektem Začni správně, je integraci mladých dospělých opouštějících instituce náhradní rodinné výchovy a jejich podpora.