Trendy výuky finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti tématem konference yourchance

17.12.2021

Tradiční konference Finančně gramotná a podnikavá škola proběhla letos 9. prosince v online režimu. Byla zejména o zvyšování efektivity a praktické využitelnosti finančního vzdělávání a rozvoji podnikavosti ve školách. K tématu se vyjadřovali jak učitelé, odborníci z praxe, tak samotní žáci. Zazněly konkrétní příklady dobré praxe, tak názory, co a jak je třeba ještě zlepšit. Konference je součástí projektů Finanční gramotnost do škol a Podnikavost.cz realizovaných společností yourchance o.p.s. Novým držitelům byly předány certifikáty Finančně gramotná škola. Záznam konference je dostupný na YouTube yourchance TV.

Odbornou konferenci moderovala Jana Merunková, ředitelka yourchance.

Věra Kříčková, lektorka finanční gramotnosti vystoupila s příspěvkem o spolupráci škol a regionálních organizací a místních akčních skupin na koncepční podpoře škol ve zvyšování kvality výuky ve zmiňovaných oblastech. "Naším cílem je zajistit maximální podporu učitelů při využívání zážitkových metod a přístupu orientovaného na praktické uplatnění nabytých znalostí," uvádí Kříčková. Více o aktivitách, projektových dnech pro učitele a žáky, koncepci a certifikaci Finančně gramotná škola najdete na webu projektu Finanční gramotnost do škol.

O soutěži Rozpočti si to!, jejích přínosech a výstupech hovořila Kateřina Lichtenberková, expertka na oblast finanční gramotnosti a podnikavosti. Hra se zaměřuje zejména na domácí hospodaření. Každoročně se jí účastní přes tisíc žáků základních a středních škol.Zapojit se však mohou také rodiče a rodinné týmy.Soutěž Rozpočti si to! běží ve webové aplikaci. Právě probíhá nový ročník 2021/2022 v kategorii 2. stupeň základních škol a střední školy. Partnerem letošního ročníku soutěže je společnost Sazka a její projekt HRAJ S ROZUMEM. Účastníci se tak mohou v kreativních a bonusových úkolech nově seznámit s problematikou hazardu a rozdílem mezi rekreačním a problémovým hraním.

Více o přístupu Sazky k tenké hranici mezi zábavou a hazardem pohovořila ve svém příspěvku Veronika Diamantová, tisková mluvčí Sazky. Cílem projektu Hraj s rozumem je vzdělávat mladé lidi tak, aby dokázali tyto rozdíly vidět a vyhodnotit. Tématem k diskusi zůstává i vliv a postoje rodiny. Jak bylo zdůrazněno, mladí pod 18 let se do her a loterií Sazky nemohou legální cestou zapojit. "Zodpovědný přístup k hraní je jednou z našich klíčových priorit, proto považujeme za důležité věnovat se i vzdělávání nezletilých. Jde nám o to, aby pochopili, že hraní her je forma zábavy, a ne snadná cesta k penězům," dodává Veronika Diamantová.

Gabriela Štiková představila mezinárodní iniciativu Global Money Week (GMW), které jsou yourchance a EFPA národními organizátory. Nechybělo ohlédnutí za letošním ročníkem v online režimu, kterého se v ČR účastnilo přesto 18 000 účastníků. Dlouhodobým posláním GMW je bojovat proti chudobě, podporovat zvyšování finanční gramotnosti, inspirovat k podnikání a šířit osvětu v oblasti finanční prosperity napříč generacemi. Termín GMW 2022 je 21. – 27. 3. 2022 a jeho podtitul zní "Build your future, be smart about money" (Tvoř svoji budoucnost, nakládej chytře s penězi). Global Money Week 2022 vyvrcholí jako každý rok odbornou konferencí v ČNB.

O souvislostech finanční gramotnosti a právních otázek z pohledu podnikatele, investora, pohovořil Tomáš Rezek ze společnosti Mayet Enterprises. Pozastavil se u faktu, že sociální média formují přístup dětí a mladých k finanční gramotnosti a spoluvytváří jejich finanční návyky skrze množství aplikací, nákupy přes mobil, hry apod. Velkou roli zde opět hraje rodina, její vzorce a přístup k těmto tématům.

Panelová diskuse Finančně gramotné škola přivítala ústy moderátorky Gabriely Štikové zástupkyně certifikovaných škol na diamantové a zlaté úrovni, Mgr. Janu Vaňkovou ze ZŠ pro tělesně postižené v Opavě a Ing. Evu Motyčkovou ze ZŠ UNESCO z Uherského Hradiště. Řeč byla o příkladech z praxe ve finančním vzdělávání. Důležité je veškeré vzdělávání o finanční gramotnosti propojovat s reálným životem a běžnými situacemi. "Finanční gramotnost učíme jako samostatný předmět v 8. třídě a máme hodinu týdně. Cílem je žákům prakticky vysvětlit principy hospodaření, jak s penězi vyjít a jaká úskalí je mohou reálně potkat. K tomu nám skvěle slouží třeba soutěž Rozpočti si to," říká k výuce na škole Eva Motyčková.

Jana Merunková se v dalším vstupu zaměřila na cíle Finančně gramotné školy 2022. Aktivity pro školy a spolupráce s nimi ohledně certifikace se v době pandemie zpomalily. Cílem je certifikace znovu rozjet a dosáhnout stanovených cílů, a to 300 zlatých a diamantových škol a 500 stříbrných a bronzových do roku 2024. Vznikne tak množství škol, které budou ve svém regionu kvalitním lídrem ve finančním vzdělávání. Jana dále představila zahraniční spolupráce – na indonéském Lomboku, ale také s projektem Emmaus na Ukrajině, kde působila v pozici lektorky a koordinátorky vzdělávacích aktivit, které zahrnují také finanční vzdělávání.

Kateřina Lichtenberková se v příspěvku věnovala odpovědi na otázku, co znamená a v čem vidí vzdělávání pro budoucnost. Podtrhla obsah Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+. Podle této by se mělo vzdělávání zaměřovat na kompetence, které jsou důležité pro pracovní, osobní i občanský život. Důležité je učit žáky s obsahem a informacemi pracovat. Klíčovou kompetencí je pak kompetence k podnikavosti, kterou se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Učitel by měl být průvodcem žáků, pomocníkem k tomu, najít si svůj učební styl a cestu životem osobním i profesním.

Na konferenci byly alespoň virtuálně uděleny další certifikáty. Bronzový certifikát putoval do Základní školy na Tř. Dr. E. Beneše v Bohumíně a do Základní školy Mládí v Orlové – Lutyni. Na stříbrný certifikát letos dosáhla Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti. Historicky třetí diamantový certifikát v ČR letos získala Střední škola technická a ekonomická v Brně.

Budoucnost vzdělávání prostřednictvím rozšířené a virtuální reality bylo téma pro Leoše Kubíčka, zakladatele společnosti Virtual Lab Development. Zaměřil se zejména na nové technologie ve školních lavicích. Rozšířenou a virtuální realitu lze samozřejmě využít i v dalších oblastech. Virtuální realita je skvělá pro lepší koncentraci, posiluje také schopnost představivosti. Jde o učení prožitkem, zkušeností. Aktuálně Leoš zavádí virtuální realitu do 17 škol, které mají svoji virtuální třídu. Do jednoho virtuálního prostoru lze umístit 15 žáků, kteří mohou interagovat s 3D modely, například kostrou, strojem, buňkou, krevním oběhem atd.

Následoval příspěvek Margarety Křížové o rozvoji podnikavosti a zájmu o podnikání u žáků středních škol. Margareta se s účastníky podělila o základní principy budování vztahu k penězům každého z nás. K základům patří osobní finanční disciplína, stanovení si finančních cílů, investic, zajištění finančních rezerv, dobrá informovanost o zdrojích peněz a schopnost posuzovat rizika. Závěrem příspěvku nastínila základy k rozjetí vlastního podnikání, kde hledat příležitosti a čemu se určitě vyhnout.

Posledním vstupem konference byla panelová diskuse Vzdělávání pro budoucnost pohledem žáků, kterou moderovala Kateřina Lichtenberková. Diskuse se účastnila sourozenecká dvojice Sylvie a Lukáš Sísovi z Vimperku, Tereza Palečková a Lea Geršlová ze Střední školy technické a ekonomické v Brně a Pavel Frček, absolvent vimperské základní školy a aktuálně student vysoké školy. Podělili se o zkušenosti s výukou finanční gramotností ve škole a co si z ní přinesli do života. "Finanční gramotnost je zahrnuta ve všech našich předmětech – v ekonomice, účetnictví, marketingu i managementu a učíme se úrokové sazby. Nabyté zkušenosti se mi daří přenášet také do mého osobního života," hodnotí výuku na škole slečna Lea. "Učitel by měl být pro žáky vzorem a měl by chtít předávat svoje zkušenosti, ne jim diktovat a nechávat je učit se látku nazpaměť. Výuka by měla být praktická a se zapojením moderních technologií – iPady, interaktivní tabule aj.," uzavírá debatu vysokoškolák Pavel.

Závěrem akce pozvala moderátorka účastníky do veřejné sbírky yourchance, která je realizována ve prospěch projektů yourchance prostřednictvím pořízení netradičních vánočních dárků, a to medailí Chechtáků ve stříbrném či Nordic Gold provedení nebo knih z publikační činnosti yourchance. Další informace jsou na webu yourchance Pomáhej nákupem.

Konferenci pořádala yourchance o.p.s. Partnery yourchance a projektu Finanční gramotnost do škol jsou společnosti NN, Česká mincovna, Jihomoravský kraj, Newton University, SAZKA. Velký dík patří také a realitnímu brokerovi, investorovi a podnikateli Petru Vomastkovi.