Vítej v Česku: Výsledky a úspěchy projektu v integraci ukrajinské mládeže

21.06.2024

Za uplynulý rok fungování projektu jsme s finanční podporou Nadace České spořitelny realizovali integrační kurzy, mentoring a psychologickou podporu zaměřenou na podporu integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-23 let v rámci celé České republiky.

Podařilo se nám zapojit celkem 426 osob ve 25 intenzívních vzdělávacích kurzech, mentoringu proběhlo celkem 625 hodin pro 125 osob a psychologickou podporu využilo 247 osob v celkovém počtu 1052 hodin. Jsou to čísla, na která jsme opravdu hrdí. Stojí za nimi především manažerka projektu Elena Savenkova s celým týmem lektorů, mentorů a psychologů.

Součástí každé fáze projektu jsou vždy intenzívní vzdělávací kurzy v délce 80 hodin a vychází z námi vydané sady učebnic "Vítej v Česku". Jednotlivé lekce jsou rozdělené do tematických celků zaměřených na rozvoj podnikavých kompetencí, finanční gramotnost a vstup na trh práce. Součástí učebnic jsou taky povinné testy, díky kterým si účastníci ověří získané znalosti. Kurzy vedou naši lektoři v českém jazyce, abychom podpořili rozvoj českého jazyka v běžných situacích.

Výhodou práce ve skupině je podpora týmové spolupráce, rozvoj komunikačních dovedností a kritického myšlení a učení se přijetí vzájemně odlišných názorů. Jsou to podle nás důležité zkušenosti, které jim pomohou v budoucnu uspět. Snažíme se, aby vždy panovala ve skupině přátelská atmosféra, která nám umožní je maximálně podpořit a motivovat se vzájemně k dosažení vlastních cílů. Důležitou součástí každého kurzu je využití získaných znalostí v reálném životě. A jak sami naši kurzisté říkají, přidanou hodnotou jsou pro ně nová přátelství jak s účastníky projektu, tak s Čechy, se kterými se díky aktivitám v kurzu poznají.

Cílem mentoringových setkání bylo poskytnout účastníkům podporu v otázkách studia, kariéry, sociálních vazeb a současně podnítit lepší komunikaci v českém jazyce. V průběhu realizace jsme identifikovali značnou potřebu psychologické podpory. Jsme moc rádi, že nám bylo umožněno tento krok uskutečnit, protože reálný zájem potvrdil naše předpoklady a máme velmi pozitivní zpětné reakce nejen ze strany zapojené mládeže, ale také jejich rodičů.

Důležitou součástí právě ukončené fáze projektu byla i konference, která se konala v 22. května na půdě NEWTON University. Bližší informace a výstupy najdete na webu v záložce konference. V průběhu července bude zpřístupněn na youtube kanále yourchance TV záznam z akce, takže se můžete vrátit k faktům i atmosféře, které konferenci provázely.

Jana Merunková, autorka projektu