Za působení v yourchance v letech 2010 - 4/2024 patří poděkování Gabriele Štikové, 

spoluzakladatelce a předsedkyni správní rady.