NESTOR+

projekt ve spolupráci s JČU a podporou TAČR 

"Projekt reg. č. TQ01000591: Podpora a rozvoj finanční, digitální, sociální a zdravotní gramotnosti u populace 65+ je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu SIGMA."

Finanční podpora  

Partneři